FC Coaching

“Iedere bestuurder
elke professional
verdient een coach”

De coach

Als wethouder, bestuurder heb ik meegemaakt dat hoge bomen veel wind vangen. Functioneren binnen topfuncties is spitsroede lopen en je kunt jezelf snel uit het oog verliezen.

Mijn eerste coach ervaring heb ik opgedaan als voetbalcoach. Als coach van zeer jonge kinderen heb ik geleerd dat je tot een goed resultaat komt door samen te spelen vanuit positiviteit. Werken in het nu is een vast gegeven in de sport: Je moet het nu doen.

Eenzaamheid is er niet alleen in topfuncties. Mensen kunnen vaak in de knel komen daar waar organisaties de focus en hun medewerkers uit het oog verliezen.
Mijn 10 jarige ervaring als coach is effectief. Ik houd je de spiegel voor, help je in jezelf  te blijven geloven en de balans te houden in je leven daar waar het gaat knellen.

Neem contact op