Teamevaluatie | Teambuilding | Intervisiebegeleiding

Good team; good governance !
In samenwerking met Caroline van Weert en Liesbeth Tettero

In de sport weten ze dit al langer; een groep met kwalitatieve topspelers is nog geen winnend team. Pas als de groep werkelijk een team vormt en op elkaar kan vertrouwen, worden de prestaties beter. Ook voor de Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen geldt dat de teamprestatie en samenwerking essentieel zijn voor goede besluitvorming: Good team, good governance!

Vertrouwen groeit als je weet wat je aan elkaar hebt. Onze programma’s zijn hierop gericht: praktisch en competentiegericht. In gesprek, indien gewenst aangevuld met onze
online 360graden-feedbacktool, bieden wij u inzicht in de teamcompetenties van de individuele leden en die van het team als geheel.

Teamspirit biedt een aantal opties voor de invulling van de begeleiding van uw team. Deze programma’s maken wij uiteraard zo veel mogelijk op maat voor uw team.

Sluit Menu